Termeni și condiții

1. Introducere

1.1. Acceptarea termenilor: Prin accesarea și utilizarea domeniului www.fengshuicluj.ro, dumneavoastră, ca utilizator („Utilizator”, „dumneavoastră”), confirmați că ați citit, ați înțeles și sunteți de acord să respectați Termenii și Condițiile („T&C”) prezente. Dacă nu sunteți de acord cu T&C, nu trebuie să utilizați acest website.

1.2. Scopul termenilor: Acești T&C constituie un acord legal între dumneavoastră și Feng Shui Cluj by Georgiana Nicoară („eu”, „al meu”) și guvernează utilizarea serviciilor și produselor oferite prin website, inclusiv consultanța de feng shui tradițional, cursurile, webminariile și alte produse comercializate.

1.3. Modificări ale termenilor: Îmi rezerv dreptul de a actualiza sau modifica T&C la orice moment, fără notificare prealabilă. Astfel de modificări vor deveni efective imediat după publicarea lor pe website. Utilizarea continuă a website-ului după aceste modificări constituie acceptarea dumneavoastră a T&C revizuiți.

1.4. Capacitatea juridică: Prin utilizarea acestui website, declarați că aveți capacitatea legală de a încheia contracte obligatorii, conform legislației din România. Dacă utilizați website-ul în numele unei companii sau altei entități juridice, declarați că aveți autoritatea de a lega astfel de entitate de acești T&C.

1.5. Accesul la website: Îmi rezerv dreptul de a modifica, suspenda sau întrerupe, temporar sau permanent, accesul la website sau la orice parte a acestuia, cu sau fără notificare, și nu sunt responsabilă față de dumneavoastră sau față de orice terță parte pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere.

1.6. Politica de Confidențialitate: Utilizarea website-ului de către dumneavoastră este de asemenea guvernată de Politica de Confidențialitate, care este incorporată în acești T&C prin referință. Vă rog să citiți Politica de Confidențialitate pentru a înțelege cum colectez și utilizez informațiile despre dumneavoastră.

2. Servicii oferite

2.1. Consultanța pentru persoane fizice / juridice: Ofer consultanță personalizată, bazată pe principiile feng shui-ului tradiționale. Aceste servicii sunt oferite prin sesiuni online de consultanță, a unui imobil deja construit sau în proces de construcție, ori înainte de construcția acestuia.

2.2. Cursuri: Cursurile mele includ materiale digitale și/sau fizice și sunt destinate educației personale și nu profesionale.

2.3. Webminarii: Organizez webminarii care survin serviciilor de curs, live ori sub forma videoclipurilor înregistrate, care pot fi accesate de la distanță.

2.4. Reviste anuale: Public și comercializez reviste anuale ori alte tipuri de materiale scrise, care cuprind informații și sfaturi despre feng shui într-o anumită perioadă.

3. Drepturi de autor și proprietate intelectuală

3.1. Drepturi de autor: Toate materialele disponibile pe www.fengshuicluj.ro, inclusiv, dar fără a se limita la, textele, imaginile, designul grafic, structura și conținutul cursurilor, webminariilor, revistelor, și orice alte materiale, sunt protejate de legile drepturilor de autor și sunt proprietatea Feng Shui Cluj by Georgiana Nicoară sau a terților care m-au autorizat în utilizarea acestor materiale.

3.2. Utilizare autorizată: Utilizatorii pot accesa și utiliza conținutul website-ului exclusiv pentru uz personal și necomercial. Orice copiere, redistribuire, reproducere sau transmitere a conținutului, în orice formă sau prin orice mijloace, fără consimțământul prealabil și scris al Feng Shui Cluj by Georgiana Nicoară, este strict interzisă și poate atrage răspundere civilă sau penală conform legilor în vigoare.

3.3. Licență limitată: Prin achiziționarea cursurilor, webminariilor sau a altor materiale plătite, Feng Shui Cluj by Georgiana Nicoară vă acordă o licență limitată, neexclusivă, neretrocedabilă și ne-transferabilă de a utiliza materialele respective conform Termenilor și Condițiilor stipulați. Această licență nu implică transferul drepturilor de autor sau al altor drepturi de proprietate intelectuală.

3.4. Interdicții specifice: Este interzisă modificarea, traducerea, adaptarea, editarea, decompilarea, disasamblarea, sau crearea de lucrări derivate bazate pe conținutul disponibil pe website fără permisiunea scrisă a Feng Shui Cluj by Georgiana Nicoară.

3.5. Protecția mărcii: Logo-urile, mărcile comerciale și serviciile afișate pe website sunt mărci înregistrate și neregistrate ale Feng Shui Cluj by Georgiana Nicoară. Nimic din Termenii și Condițiile prezenți nu trebuie interpretat ca acordând, prin implicație sau altfel, o licență sau drept de utilizare a oricărei mărci comerciale afișate pe website, fără permisiunea scrisă a proprietarului mărcii.

3.6. Notificarea încălcărilor: În cazul în care dețineți drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală și credeți că materialele mele le încalcă, vă rog să mă informați pentru a putea lua măsurile necesare.

4. Limitarea răspunderii

4.1. Natură consultativă: Serviciile și informațiile oferite pe www.fengshuicluj.ro, sunt de natură consultativă și sunt furnizate „așa cum sunt”, fără garanții de orice fel. Acestea nu sunt destinate să înlocuiască sfaturi profesionale specifice, cum ar fi cele medicale, juridice, financiare, sau de orice altă natură.

4.2. Nu garantez anumite tipuri de așteptări / rezultate: În timp ce mă strădui să ofer informații și sfaturi de calitate, totuși nu garantez niciun fel de rezultat sau succes ca urmare a aplicării sfaturilor sau recomandărilor oferite prin serviciile mele. Utilizarea acestor informații și servicii depind în mare măsură de voința și credința propriilor clienți.

4.3. Excluderea răspunderii pentru daune indirecte: În nicio circumstanță, Feng Shui Cluj by Georgiana Nicoară, nu va fi răspunzătoare pentru orice daune indirecte, accidentale, speciale, consecvențiale sau exemplare, incluzând dar nelimitându-se la pierderea profitului, bunăvoinței, utilizării, datelor sau alte pierderi intangibile, rezultând din sau în legătură cu utilizarea sau incapacitatea de a utiliza serviciile sau produsele oferite.

4.4. Limitarea răspunderii financiare: În măsura permisă de lege, responsabilitatea totală a mea, prin intermediul Feng Shui Cluj, față de dumneavoastră pentru orice reclamații sub acești Termeni, inclusiv pentru garanții implicite, este limitată la suma pe care ați plătit-o pentru a accesa serviciile sau produsele mele.

4.5. Informații de pe website: Deși mă asigur constant că informațiile prezentate pe website sunt corecte, nu pot garanta că website-ul sau conținutul său este lipsit de erori, actualizat sau complet.

4.6. Linkuri către site-uri terțe: Website-ul poate conține linkuri către site-uri terțe care nu sunt deținute sau controlate de Feng Shui Cluj by Georgiana Nicoară. Nu voi fi responsabilă pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile site-urilor terțe.

5. Politica de retur / anulare comandă

5.1. Politica de retur a produselor fizice:

 • Dreptul de retragere: Conform legislației din România, consumatorii au dreptul de a se retrage dintr-un contract la distanță în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului, fără a fi necesar să ofere un motiv pentru decizia lor.
 • Condiții de returnare: Pentru a fi eligibil pentru returnare, produsul trebuie să fie neutilizat, în aceeași condiție în care a fost primit, și în ambalajul original, în cazul produselor de natură fizică. Cheltuielile de returnare vor fi suportate de către consumator.
 • Procesul de retur: Pentru a iniția o returnare, consumatorii trebuie să informeze în scris despre intenția lor de retragere din contract și să trimită produsul înapoi în termenul legal de 14 zile.
 • Rambursare: După primirea și inspectarea produsului returnat, consumatorul consumatorul va fi notificat cu privire la aprobarea sau respingerea rambursării. Dacă este aprobată, rambursarea va fi procesată, și o sumă de bani va fi automat recreditată pe cardul sau metoda originală de plată, într-un anumit număr de zile.

5.2. Produse digitale și servicii:

 • Excepții de la dreptul de retragere: Produsele digitale, cum ar fi cursurile online și webminariile, și serviciile de consultanță nu sunt eligibile pentru returnare sau rambursare odată ce accesul a fost acordat sau serviciul a fost prestat, deoarece acestea sunt considerate bunuri și servicii digitale care nu au un suport material.
 • Anularea serviciilor: În cazul în care un client dorește să anuleze un serviciu programat, cum ar fi o sesiune de consultanță, trebuie să ne informeze cu cel puțin 24 de ore înainte de ora programată pentru a evita orice taxă de anulare.

5.3. Probleme cu produsele sau serviciile:

 • Reclamații: În cazul în care există o problemă cu un produs sau serviciu achiziționat, consumatorii sunt încurajați să mă contacteze imediat pentru a rezolva problema.

5.4. Modificări ale politicii de returnare și anulare:

 • Îmi rezerv dreptul de a modifica această politică de returnare și anulare în orice moment, conform legislației în vigoare. Este responsabilitatea clientului să revadă periodic această secțiune pentru orice tip de modificări.

6. Protecția datelor cu caracter personal

6.1. Colectarea și utilizarea datelor personale:

 • Tipuri de date colectate: Colectăm date personale necesare pentru furnizarea serviciilor noastre, cum ar fi nume, adresa de email, adresa de facturare, informații de plată și alte informații relevante.
 • Scopul colectării: Datele personale sunt colectate pentru a facilita furnizarea serviciilor, procesarea plăților, comunicarea cu clienții, și pentru scopuri legale sau de reglementare.

6.2. Prelucrarea și păstrarea datelor:

 • Consimțământ: Prin utilizarea website-ului nostru și prin furnizarea datelor personale, dumneavoastră consimțiți la prelucrarea acestor date în conformitate cu prevederile GDPR și legislației române. Mai multe informații se regăsesc în Politica de Confidențialitate și Politica coockies.
 • Securitatea datelor: Îmi iau angajamentul total de a asigura securitatea datelor personale și implementarea măsurilor tehnice și organizatorice adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, pierderea, distrugerea sau alterarea datelor.

6.3. Accesul și controlul datelor personale:

 • Drepturile utilizatorilor: Conform GDPR, aveți dreptul de a accesa, rectifica, șterge sau restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră personale. De asemenea, aveți dreptul de a vă opune prelucrării și dreptul la portabilitatea datelor.
 • Exercitarea drepturilor: Pentru a exercita aceste drepturi, vă rog să mă contactați folosind detaliile de contact furnizate pe website.

6.4. Divulgarea datelor către terți:

 • Transferuri de date: Nu voi vinde, distribui sau închiria informațiile dumneavoastră personale unor terți, cu excepția cazurilor în care am permisiunea dumneavoastră ori sunt obligată de lege să fac acest lucru.
 • Furnizori de servicii: În anumite situații, se vor putea partaja datele cu parteneri de încredere care ajută în operarea website-ului, efectuarea afacerii sau servirea utilizatorilor website-urilor, atât timp cât aceste părți sunt de acord să păstreze confidențialitatea acestor informații.

6.5. Modificări ale politicii de confidențialitate:

 • Îmi rezerv dreptul de a actualiza sau modifica politica de confidențialitate la orice moment. Orice modificări vor fi comunicate pe website și, unde este necesar, prin notificare directă utilizatorilor.

7. Modificări ale termenilor și condițiilor

7.1. Dreptul de modificare:

 • Feng Shui Cluj by Georgiana Nicoară își rezervă dreptul de a revizui, modifica sau actualiza acești Termeni și Condiții la orice moment, fără notificare prealabilă, pentru a reflecta schimbările în practicile noastre de afaceri, legislația aplicabilă sau pentru alte motive.

7.2. Notificarea modificărilor:

 • Orice modificări semnificative aduse acestor T&C vor fi comunicate pe website sau, unde este adecvat, prin e-mail sau alte canale de comunicare directă cu utilizatorii.
 • Vă recomand să revizuiți periodic această pagină pentru a fi la curent cu ultimele modificări.

7.3. Aplicabilitatea modificărilor:

 • Modificările aduse T&C vor deveni efective imediat după publicarea lor pe website și se vor aplica tuturor tranzacțiilor și utilizărilor ulterioare ale website-ului și serviciilor.
 • Utilizarea continuă a website-ului și a serviciilor după efectuarea modificărilor constituie acceptul dumneavoastră față de aceste schimbări.

7.4. Versiuni anterioare:

 • Versiunile anterioare ale T&C vor fi arhivate și disponibile la cerere pentru consultare.
 • În cazul unor neclarități sau dispute privind versiunea aplicabilă a T&C, cea mai recentă versiune publicată pe website va prevala.

7.5. Consiliere Juridică:

 • În cazul în care aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modificările aduse T&C, vă sfătuiesc să consultați un specialist juridic pentru a obține o interpretare clară și consiliere adecvată.

8. Legislație aplicată și jurisdicție

8.1. Legea aplicabilă: Acești Termeni și Condiții sunt guvernați de și trebuie interpretați în conformitate cu legile din România. Aceasta include, dar nu se limitează la legislația privind comerțul electronic, protecția consumatorilor, protecția datelor personale, și drepturile de autor.

8.2. Jurisdicție: În cazul oricăror dispute, reclamații sau neînțelegeri care decurg din sau în legătură cu acești Termeni și Condiții, părțile vor încerca mai întâi să rezolve aceste dispute prin negocieri amicale. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, disputele vor fi supuse jurisdicției instanțelor judecătorești competente din România.

8.3. Procedura de soluționare a litigiilor: În conformitate cu legislația ANPC din România, consumatorii au dreptul să apeleze la metode alternative de soluționare a litigiilor (ADR) înainte de a recurge la instanțele de judecată. Aceasta poate include medierea sau arbitrajul, conform procedurilor stabilite de ANPC.

8.4. Instanțe competente: În cazul în care disputa nu este rezolvată prin ADR sau dacă părțile aleg să nu utilizeze aceste metode, litigiul va fi soluționat de instanțele judecătorești competente din România. În funcție de natura disputei, aceasta poate fi adusă în fața instanțelor civile sau comerciale, după caz.

8.5. Respectarea reglementărilor locale: Utilizatorii website-ului sunt responsabili pentru respectarea legislației locale atunci când accesează sau utilizează serviciile și produsele oferite. Feng Shui Cluj by Georgiana Nicoară nu este responsabilă pentru nerespectarea de către utilizatori a legislației aplicabile în jurisdicția lor.

9. Contact

9.1. Informații de contact:

 • Pentru orice întrebări, solicitări sau clarificări legate de acești Termeni și Condiții, vă rog să mă contactați prin următoarele metode:
  • Email: georgiana@fengshuicluj.ro
  • Telefon: (+40) 733 404 525
  • Adresă Postală: Str. Siemens, Clădirea A2, Et. 4, birou 404, 400485 Cluj-Napoca, România

9.2. Asistență pentru clienți:

 • Asistența pentru clienți este disponibilă pentru a vă ajuta cu orice întrebări legate de servicii, politica de retur, protecția datelor personale sau orice alte aspecte legate de utilizarea website-ului.

9.3. Feedback și sugestii:

 • Feedback-ul și sugestiile dumneavoastră sunt valorizate constant pentru a îmbunătăți continuu serviciile și experiența utilizatorilor pe website.

Acești Termeni și Condiții, împreună cu orice alte politici sau documente menționate în mod explicit în acesta, constituie întregul acord între Feng Shui Cluj by Georgiana Nicoară și dumneavoastră în ceea ce privește utilizarea website-ului și a serviciilor.

Ultima actualizare: februarie 2024